1000,0000
Česká republika
(Kč)

Bonusy k nákupu

  • Vzorky zdarma
  • Produkt zdarma
    (chybí ještě 2 000 Kč)
  • Vzorky zdarma lze zvolit na konci objednávky.
  • Produkt zdarma lze zvolit na konci objednávky.
  • Poštovné zdarma
    (chybí ještě 2 000 Kč)

Výběr měny

(Kč)
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
Nejprodávanější

Anti-pigment sérum 30 ml

Collagen Active krém

2DERM Reha lotio

My Secret - 24K Gold SET

Akce

Antistres Lifting krém

Blue Detox krém

Tel:. +420 545 245 048-9

Linka pro odborné dotazy: +420 736 142 376


OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá: 8:00 - 16:00 hod.


Využít můžete také náš e-mail:
forlife@forlifemadaga.com

 

Snadná reklamace


Vážení zákazníci,
společnost FOR LIFE & MADAGA se snaží svým zákazníkům vycházet max. vstříc.
Především nám jde o oboustrannou spokojenost a důvěru.
I když se reklamace a obchodní vztahy řídí našimi Obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), dovolujeme si Vám ve zkratce shrnout způsob snadného vyřízení případné reklamace.

1. Jak postupovat při reklamaci (nároky z vad zboží)
2. Reklamace v případě rozporu zboží s fakturou


Podrobnosti viz naše Obchodní podmínky1. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI? (nároky z vad zboží)

1.1 INFORMUJTE NÁS O REKLAMACI (e-mailem nebo písemně)

Kupující je oprávněn reklamovat skryté vady jakosti výrobku po dobu záruční doby vyznačené na obalu. V tomto případě se kupující obrátí se na společnost FOR LIFE spol. s r. o.
Kupující je dále oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 30 dnů od převzetí zboží (podmínkou uplatnění reklamace je používání výrobku dle návodu – v případě existence vzorku jeho vyzkoušení) a alespoň poloviční obsah výrobku.
Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

POZN.: výrobky společnosti For Life obsahují přírodní extrakty a účinné látky v optimálním poměru. Zejména přírodní extrakty jsou charakteristické svým zbarvením a složením. Z toho důvodu může dojít k mírným barevným odchylkám jednotlivých šarží výrobků. Pokud výrobek po dobu jeho trvanlivosti mírně změní barvu nebo vznikne-li na dně výrobku sediment extraktu, nejedná se o vadu výrobku!


1.2 ZBOŽÍ ZAŠLETE ZPĚT NA ADRESU SPOLEČNOSTI
(zboží lze také předat k reklamaci na prodejně v Brně)
a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

b) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

c) Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (laboratorní testy). Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

d) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

e) U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.
U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.2. REKLAMACE V PŘÍPADĚ ROZPORU ZBOŽÍ S FAKTUROU

Kupující má právo na výměnu zboží, ke kterému došlo z důvodu pochybení prodávajícího – zboží neodpovídá objednávce nebo zboží nebylo dodáno v odpovídajícím stavu.
V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží a uhradí kupujícímu účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

 

Nejprodávanější produkty
Přímá linka